Papaz Büyüsü Üzerine

0
951

Soru: ‘Papaz büyüsü’ diye bir şey var mıdır? Bu büyüye neden ‘Papaz büyüsü’ denmiştir?  Papazlar büyücü müdür? Bu büyülerin bozulmasının çok zor olduğu, yalnızca papazlar tarafından yapıldıkları ve bozuldukları doğru mudur?

Cevap: Bugün bu konuyla ilgili ortaya atılan o kadar çok hurafe ve yanlış bilgi vardır ki meseleyi bu hurafelerden başlayarak anlatsak bile konu anlaşılacak ve başka zahmete lüzum kalmayacaktır. O halde şimdi, halk arasında ‘Papaz büyüsü’ olarak bilinen büyü ile ilgili olarak ortaya atılan yanlış iddialara tek tek göz atalım:

1-) ‘Papaz büyüsü diye bir şey vardır’ iddiası… ‘Papaz büyüsü’ diye ayrı ve özel bir büyü çeşidi yoktur. Papaz Büyüsü olarak bilinen büyüler, tüm büyülerde olduğu gibi orta çağ – pagan inanış kültüründen ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Hristiyanlıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Daha doğrusu hiç bir büyünün ‘hiç dinle’ veya ‘din adamıyla’ herhangi bir ilgisi yoktur, olamaz da.

Toplum büyücüye değil, büyüye isim takar. Bu nedenle, büyü yapılırken kullanılan materyaller ve büyü sırasında kullanılan ifadeler büyünün adlandırılmasında esas teşkil eder.(Örn. Domuz yağı Büyüsü, Yarasa Kanı Büyüsü, Saç Büyüsü…) Büyü yapılırken anlaşılmayan, duyulmayan sözler ve ifadeler varsa o zaman büyüyü yapan kişinin kimliği veya kullandığı dil ön plana çıkar.(Örn. Vodoo Büyüsü, Buda Büyüsü…)

Bazı nüsha (muska)ların içeriğine bakıldığında, içindeki yazıların, eskiden hristiyan din adamları tarafından kullanılan İbranice sözler ve Süryanice gibi eski dillere ait kelimelerle dolu olduğu görüldüğü ve anlaşıldığı için bu büyülerin adı ‘Papaz büyüsü’ olarak anılmış ve öyle de kalmıştır. Kısaca, bu tür büyülerde genellikle Süryani dili ile yazılan/ okunan dualar kullanıldığı için papaz büyüsü adını alır.

Papaz Büyüsü yapanlar, bu büyünün yapılış yöntemleri hakkında bilgileri, nasıl yapıldığını, neler kullandıklarına dair bilgileri kimselerle paylaşmazlar. Ancak; halk arasında ‘’Papaz Büyüsü Tarifi’’ adıyla son derece yanlış inanışlar ve aslı esası olmayan söylentiler kulaktan kulağa dolaşmaktadır.

2-) ‘Papazlar hep büyü yapar’ iddiası… İnsanlarımızdan kimisi (belki de bir çoğu),  hristiyan din adamlarının neredeyse hepsinin kiliselerdeki ayinlerden sonra yer altına inip çeşit çeşit büyü ile iştigal ettiklerine, dıştan görünen hallerinin ve masum davranışlarının aksine gizli bir yer altı hayatı yaşayarak sürekli şeytanlarla görüştüklerine ve kara büyüler yaptıklarına inanıyorlar. Oysa bu durum  hristiyan bir din adamı için ne kadar olası ise bir müslüman ve yahudi din adamı için de o kadar olasıdır.

Yahudilerden, Kabala’dan istifade ederek büyü yapanlar olduğu ve müslümanlardan da çeşitli Havass (Gizli ilimler) kitaplarından yola çıkarak büyü yapanlar bulunduğu halde kimse bu büyülerin adını ‘Haham büyüsü’ veya ‘İmam büyüsü’ koymamıştır… Bu durum, Allah’ın emrettiği nikaha ‘İmam nikahı’ demek kadar konuyla alakasız ve yersizdir.

3-) Bu yanlış inanışlardan bir diğeri de bu tür büyüleri sadece Papazların yaptığı/ yapabildiği ve sadece onların çözebileceği düşüncesidir…

Papaz büyüsü olarak yapılan büyülerde ‘kadın adet kanı’ ile ‘erkek spermi’nin kullanıldığı, insanlara, cünup haldeki erkek ve kadın bedeninden çıkan çeşitli sıvıların (ter, kan, adet kanı, sperm, tükürük, idrar, dışkı!?) yedirilmesi yoluyla yapıldığı bilinir. Bu büyü, kara büyü grubuna giren büyülerin tüm özelliklerini kapsar ve kişinin hem ruhsal hem de düşünsel yapısını bozabilecek bir etkiye sahip olduğu için insanı çok güçlü bir şekilde etkisi altına alarak, yapılış amacına ulaştırır. (Bu büyülerin nasıl ve hangi amaçla yapıldıkları gibi konulara burada girmeyeceğim.)

Bugün Hristiyan olmayan diğer pek çok din ve inanıştan farklı ülkelerde yaşayan insanların da bu büyüleri yaygın şekilde uyguladıklarını görüyoruz. Bu malzemeler ve hatta domuz yağı, tırnak, saç teli gibi yine papazlar tarafından kullanıldıkları bilinen farklı malzemeler, hristiyan olmayan diğer büyücüler tarafından da kullanılır. Bu da bu tür büyülerin yalnız papazlar tarafından yapılmadığını, büyünün ve büyüde kullanılan malzemelerin dünya üzerinde ne kadar yaygın, evrensel/ ortak olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor.

Şunu belirtmeden de geçemeyeceğim; bazı sözde falcı, medyum, Hoca ve şifacı kimseler (adına her ne derseniz deyin) işin içinden çıkamadıklarında, kendilerine başvuran kişi ile ilgili sıkıntıyı gideremediklerinde veya bakımı iyi yapamadıklarında/ kişide ne olduğunu tam olarak göremediklerinden bunun bir papaz büyüsü olduğunu ve çözülemeyeceğini söyleyerek insanları başlarından SAVMAKTADIRLAR. Çünkü halk arasında papaz büyüsünü bozmanın çok zor ve hatta imkansız olduğu yönünde yanlış bir kanaat hasıl olmuştur.

Bu iddiayı, hastanın endişeye kapılıp Medyuma şartsız koşulsuz tabi olarak her dediğini yapması, hastanın sürekli kontrolü altında bulunması ve hastadan kat be kat fazla ücret almak için ortaya atan çok sayıda ‘sahtekar’ vardır

4-) Bir başka da yanlış inanış da, papazlar tarafından yapılan büyülerin asla ‘bozulamayacağı’ inancıdır. Yani papaz büyüsünün kolay kolay çözülemeyeceği ve başkaları tarafından fark edilemeyecek tek büyü olduğu söylenir.

Oysa Kur’an ayetleri okunarak bozulamayacak hiç bir büyü yoktur. O kadar ki aşağıda verdiğim basit formülle dahi papaz büyüsünü bozmak mümkündür. (Tarafımızca defalarca denenmiştir.)

1 bardak suya bir miktar şeker atılıp iyice karıştırılır ve dudaklarımız suya iyice yaklaştırılarak su üzerine 7 ayet-el kürsi okunur ve içilir…

5-) Papaz büyüsünde cinlerin kullanıldığı ve bu yüzden papaz büyüsünün diğer büyülerden çok daha farklı ve daha tehlikeli olduğu iddiası…

Büyü cinsiz olmaz. Özellikle ve ısrarla bilinmelidir ki, papaz büyüsü ve diğer tüm büyüler cinler aracılığıyla yapılır. Cinlerin etkisi olmadan yapılan hiç bir işlem büyü özelliği taşımaz.

Büyücü büyüyü yaptıktan hemen sonra beraber çalıştığı ve büyüde yardımlaştığı cin-şeytanlarına, büyü yaptığı kişiye yapacakları kötülükler hakkında çeşitli vazifeler vererek belli sayıda şeytanı o kişiye gönderir ve kurbanın vücuduna sokmaya çalışır. Esasen büyüde istenilen neticenin ortaya çıkmasına, maksadın hasıl olmasına sebebiyet veren en önemli etken de bu şeytanlar ve gittikleri kişiye verdikleri zarar ve yönlendirmelerdir. Yoksa büyücünün yazdığı muska ve kullandığı çeşit çeşit malzemeler tek başına bir anlam ifade etmeyecektir. Kısaca büyüde şeytanlardan istifade eden/ ettiği iddia edilen kişiler yalnızca papazlar değildir.

Yapılan büyülerde büyücü bizzat şeytanları kullanmıyor/ büyü yaptığı kişiye yönlendirmiyor veya bunun büyünün şartlarından biri olduğunu bilmiyorsa bile şeytanlar büyüden kaynaklanan kötü enerjiyi fark ederek zaten hadiseye zaten ortak olacaklardır. Şeytan, günahın işlendiği her yerdedir. Büyü yapmak ise büyük günahlardan biridir. Şeytan ve avanesi insanlara zarar vermek için pusuda beklerken kendilerini insanlara çekecek ve insan vücuduna sokarak, hayatları alt üst edecek böyle büyük bir fırsatı kaçırmayacaklardır.

6-) Papaz büyüsünün cünup kalmak, Kur’an ayetlerini tersten okumak, şeytana tapmak, zina etmek veya idrar,  ter, dışkı vs. gibi malzemeler yemekle bozulacağı veya Papaz büyüsünün bu malzemelerin kullanılmasıyla yapılabileceği iddiası…

Ne kadar iğrenç ve insanlıktan çıkarıcı iddalar değil mi? Öncelikle ‘’papaz büyüsü yapmak istiyorum’’ diyen bir kişinin büyü yapması mümkün değildir. Büyü, herkes tarafından yapılabilecek kadar sıradan bir işlem değildir. Korkunç şartları ve telafi edilemeyecek tehlikeleri vardır. Bu şekilde (yani bu malzemeleri bir kimseye sadece yedirip içirmekle) büyü yapılamayacağı gibi bununla büyü bozulamayacağı da ortadadır.

Bu tür iddialar bırakın büyü bozmayı, insanı dinden ve insanlıktan çıkarıp şeytanlaştıracak, toplumun akıl ve ruh sağlığını kökünden tırpanlayacak korkunç iddialardır! Bu iddiaları ortaya atanlar, nefis ve şehvetlerinin kölesi olmuş, ne konuştuğunu bilmeyen veya insanı şirke ve küfre götürmeyi amaçlayan, kasıtlı saptırmalarda bulunan cin ve insan şeytanlarıdır.

Ayetleri düzden okuyamayan insanların Kur’anı tersten okumaya çalışırken ne hale geldiklerini görmeyi çok isterdim doğrusu.

Ya sözde kocasını kendine bağlamak için kocasına adet kanı yedirmeyi düşünürken bize bir şekilde ulaşan AKLINI KAÇIRMIŞ kadınların, ‘Hocam adet kanı yedirilirken okunacak dua neydi’ veya ‘adet kanı için hangi ayetler okunacaktı’!? türünden saçma sapan sorularına ne diyeceğiz? Hem tıbben hem de dinen pislik hükmünde olan bu malzemeleri bir insana yedirip içirmenin adını DUA ile anmaları ASIL BÜYÜK ŞEYTANLIK değil de nedir?

Ya bu büyü girişimleri ve kutsallara yapılan bunca hakaretten sonra size olacakların farkında mısınız? Okun yaydan çıktığı gibi dinden, imandan çıkacağınızı ve türlü musallata uğrayarak yuvanızı yıkacak tehlikeli bir insan şeytanı haline geleceğinizi biliyor musunuz? Büyü yaptığınız/ yapmaya çalıştığınız için şeytanlar sizi güllerle karşılamayacak elbette, vücudunuza girip sizi tamamen ele geçirmeye çalışacak ve eşinizle aranızı tamamen bozup sizi de hastalıklı, musallatlı, aciz ve perişan bir halde bırakacaklardır!

Burada, gözlerine kestirdikleri kadınlarla birlikte olmak, ilişkiye girmek için bir kadında ‘papaz büyüsü olduğunu, büyünün bozulması için kadının mutlaka kendisiyle yatması gerektiğini, yoksa büyünün bozulmasının mümkün olmadığını’ söyleyen sözde şifacı sapıkları ve kadın istismarcılarını düşünmeden edemedim.

Taciz ve tecavüze uğradığı için televizyon kanallarına çıkan bir çok genç kızın ve kadının, polisin yaptığı baskınla halinden utanıp apar topar giyinmeye çalışırken ‘Hoca bende papaz büyüsü olduğunu ve ilişkiye girersek bozulacağını söylediği için ben de kabul ettim’ dediğini çok duyduk, şu na dahi duyar gibi oluyorum.

7-) ‘Papaz büyüsü YAPMAK İSTEYEN BAZI KİMSELERİN, büyüde kullanmak istedikleri çeşitli malzemeler (adet kanı, meni, domuz yağı, saç, tırnak vb.) ile kiliseye gitmeleri ve papazın bu malzemeler üzerlerinde iken kendilerine dua etmesini sağlamaları halinde yaptıkları büyünün tutacağı’ iddiası!

Bu asılsız iddiaya göre kilisede mumlar yakılır, papaz dua etmeye başlar, dua sırasında kişi, duanın kendi niyetine/ yapacağı büyüye göre tesir etmesi için niyet ve düşüncesini içinden geçirince papaz büyüsü yapılmış oluyormuş!

Büyü yapmanın pek çok şartı ve kuralı olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bir kimsenin, kulaktan duyma bilgilerle büyüde kullanıldığını öğrendiği bir iki malzemeyi cebine doldurup kiliseye, camiye, havraya gitmekle büyü yapabileceğini zannetmesi, çantasına tıp kitabı koyup bir hastaneye giderek kalp ameliyatı yapabileceğini zannetmesi kadar absürd ve komiktir. Papaz görmekle veya papaza okunmakla yapmak istediği büyünün tutacağını ve papazın büyü makinesi gibi bir tür kara enerji kaynağı olduğunu zanneden insanlar kendilerini gülünç duruma düşürmekten başka bir şey yapmamaktadırlar.