Cin Çıkarma Videoları Günah Çıkarma Ayinlerine Döndü!

0
598

Şeytan Çıkarmayı Halkın Gözü Önünde Yapan Bazı Kimselerin İslam’da Yeri Olmayan Uygulamalarına Açık Cevap…

_Şeytan Çıkarma Videoları Günah Çıkarma Seanslarına Dönmüştür… Bu seanslara girmeden önce galiba şu şekilde niyet etmek gerekiyor: Niyet ettim günah çıkarmaya, uydum şöhret, servet ve şehvet peşinde koşan papaza!

Parayı Ver, Günahı Çıkar! Bu yazı, insanların özel hayatlarını ifşa etmenin kanunlar nezdinde büyük bir suç olduğunu bilmeyen kimselere açık cevabımızdır…

Allah günahlarımızı ta ezelden bilip onları insanlardan ve cinlerden örterken kendilerine ‘Aracılık’ ünvanı veren bazı kişiler papazlar gibi saatler süren itiraf videolarıyla günah çıkarma seansları düzenliyorlar. İnsanların en çirkin hallerini, kendilerinden bile saklamaya çalıştıkları hata ve kusurları çoluk-çocuk demeden ortaya serip Türk-müslüman aile yapısının temellerini BOMBALIYORLAR!

Günahları yaymak, duyurmak, izlemek, izletmek, dinlemek, dinletmek caiz ise ve bir kimse bunun caiz olduğunu söylediği halde buna kendisi inanıp yapmıyor ve hayatında tatbik etmiyorsa o kimse İKİ YÜZLÜDÜR! Demek istediğimiz bu videoları çeken şahısların da çıkıp şu inandıkları şeyi kendilerinde göstermeleri, yani tüm günahlarını çekecekleri videolar ile bir bir ifşa etmeleri gerektiğidir! Madem bu videolar binlerce kişinin tevbe edip hidayete ermesine vesile oluyor, sizin sevaba ve cenneti kazanmaya ihtiyacınız yok mu? Bu kadar büyük bir hayırdan kendinizi neden geri bırakıyorsunuz? Sizin de bol itiraflı videolarınızı bekliyoruz. Beğeniriz, paylaşırız, HER PAYLAŞIM BİR SADAKA DEĞİL Mİ?

1-) Siz hangi doktorun, Psikoloğun, Psikiyatristin, Adli tıp uzmanının hasta ile bire bir yaptığı görüşmeleri videoya kaydedip bunları hastanın izni ve haberi olsun veya olmasın bu kadar fütursuzca sosyal medyada paylaştığını gördünüz mü?
Göremezsiniz, çünkü meslek ahlakı ve kişilik hakları gibi kanuni engel ve haklar var.

Her şeyden önce hocaya başvuran bir hasta, görüntülerinin paylaşılmasına izin vermiş olsa bile yapılan icraat halkın ahlakına ve vicdanına sığmaz. Bu eylemler toplum sağlığına aykırıdır.

2-) Halkın günahlarını (hastanın izni ve haberi olsa dahi) milyonlarca kişi önünde ifşa etmek hem toplum sağlığına aykırı bir durum hem de kanunlar nezdinde büyük bir suçtur.

“İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.” (Maide, 2)

Bir kudsi hadiste: “Ey kulum! Günahlarını dünyada halktan gizlemiştim; şimdi de onları bağışlıyorum.” Günahlarından tamamen arınan o kulun eline, sadece yaptığı iyiliklerin yazılı olduğu bir defter verilecektir. (Buhari, Mezalim 2, Tevhid 36; Müslim Tevbe 52)

Ebû Hüreyre (Ra.) den rivayet edildiğine göre, Nebi (Sav.) şöyle buyurdu:
“Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.” (Müslim, Birr 72. Ayrıca bk. Buhârî, Mezâlim, 3; Ebû Dâvûd, Edeb 38; Tirmizî, Birr 19; İbni Mâce, Mukaddime 17)

Diğer bir hadiste: ‘’Bir mümin, arkadaşının aybını görmez, onu gizlerse, şüphesiz Allahü teâlâ bu hareketi sebebiyle onu Cennete koyar.’’ (Taberani)

Hasan Basri şöyle demiştir: ‘’Arkadaşının sırrını söylemen hainliktir.’’.

3-) Bu ‘sözde hocalar’ bizim bu eleştirilerimize nasıl bir cevap verdiler?

_Allah Kur’anda Adem As.’ın ve Yunus As.’ın günahlarını anlattığına ve böylece ifşa ettiğine göre insanların günahlarını videoya çekip yayınlamakta bir sakınca yokmuş!

Hemen cevap verelim… Bu şahısların ortaya attıkları delilleri çürütelim…Kendilerine ‘Hoca’ diyen sosyal medya şovmenlerine hitap ederek diyorum ki;

O ifşa değil, ibret, nasihat ve ikazdır! Bunu anlamayan, anlamazlıktan gelen ise istismarcıdır! Bu rezillikler yetmiyormuş gibi bir de hasta ile arası bozulan bazı kimselerin hastanın özel ve yayınlanmasına izin vermediği görüntüleri kendi nefsini temize çıkarmak adına sosyal medyada yayınladığını, kişisel bilgi ve sırların yeri geldiğinde nasıl tehlikeli birer silah haline geldiğini görüyoruz!

a-) Madem yüce Allah Kur’anda Adem As.’ın ile Hz. Yunus’un işledikleri hatayı anlatarak hikayelerini bize kadar ulaştırdı ve madem bu SİZE GÖRE caizdir, bizler de sokağa çıkalım, konu-komşu herkesin neyi var neyi yok ortaya dökelim, araştıralım, kusur bulalım, dedikodu da edelim! Yetmezse videoya çekip yayınlayalım! Tüm dünya görsün.

b-) Allah’ın Kur’anda Adem As.’ın işlediği hatayı anlatması, yüce Allah’ın izni ve hükmü iledir, yüce Allah bunda herhangi bir zorlama ile karşı karşıya değildir. Adem As. kuldur, Rabbi günahını anlatarak Rabliğini göstermiştir.

Bu şahısların kapıldıkları en büyük hata da budur, Allah bir kulunun hatasını başka kulları için ibret ve ikaz anlamında anlatabilir, bu aynı zamanda bir Kur’an üslubudur, ancak KULLAR BİRBİRLERİNİN GÜNAHLARINI İFŞA EDEMEZLER! Kendinizi yüce Allah’ın yerine koymayı uygun gördüyseniz o başka! Allah ifşa ederse ikaz ve nasihat, kul ifşa ederse rezillik ve çirkinliktir! Allah Kur’anda nice geçmiş kavimlerin günahlarını anlatır, onları açıkça kınar, SİZ KINAYAMAZSINIZ, o lanet eder, siz EDEMEZSİNİZ, bundan maksadı ilahlığı sebebiyle bize doğruyu göstermek ve ibret almamıza olanak tanımaktır.

c-) Yüce Allah’ın bize onları (Adem As. ve Yunus As.’ı) örnek getirmesinin bir diğer sebebi, kulların peygamber dahi olsalar Allah’a karşı gelemeyeceklerini ve peygamberlerin kendi arzu ve heveslerine göre konuşamayacaklarına delil getirmek içindir. Peygamberler de insandır, hata yapabilirler ve onların da ders ve nasihata ihtiyaçları vardır! Bu, gösterdikleri mucizeler sebebiyle peygamberleri insan üstü bir varlık olarak görenlere de ayrıca bir ihtardır.

d-) Allah Adem As. ve Yunus As.’ın yüzlerini bize göstermedi, özel hayatlarını deşifre etmedi. Bu sözde Hocalar ise kendilerine gelenlerin yüzlerini, mimiklerini, A’dan Z’ye tüm günahlarını ve neredeyse tüm özel hayatlarını bu videolarda paylaşıyorlar. Arada şeytanlara küfrederek videoları daha da izlenir kılıyorlar!

e-) Adem As.’ın işlediği hatanın bizlere anlatılmasının bir sebebi de, geçmişteki en büyük merakımız olan dünyaya geliş sebebimizin ve burada kendi emeğimizle çalışarak rızka büyük zorluklarla ulaşmaya mecbur kalışımızın bir cevabı ve açıklaması olarak önümüze konuldu. Bu hayatın bir başlangıç hikayesi var, Allah da bunu hikaye ediyor! Yoksa şu videocuların sandıkları gibi bu kıssalar o mübarek kulları HAŞA! ifşa etmek için değildir.

f-) Kur’anda bu kıssaların anlatılmasının bir diğer sebebi; İblisle Ademoğlu arasında kıyamete kadar sürecek bir düşmanlığın başladığını ve İblisin Adem As.’ın ayağını kaydırdığı gibi tüm insanların ayağını kaydırmak için de uğraşacağını insanlara hatırlatmak ve ihtar etmek içindir… İblis daha ilk insan yaratıldığında düşmanlığını göstererek Ademoğlu için bir tehdit unsuru olmuş ve yüce Allah merhametinden dolayı onun sinsi tuzaklarını ve insanlara geliş yollarını insanlarla paylaşmıştır. Burada ifşa etmek nerede?

g-) Adem As. zina, hırsızlık, kul hakkı yemek, kumar, içki, isyan, şirk vb. gibi yüz kızartıcı bir günah işlememiş, günah kavramını bilmediğinden ve günah işlendiğine daha önce hiç şahid olmadığından hiç tanımadığı bir varlığa (şeytana) güvenerek hataya düşmüştür. Oysa bizler elimizde Kur’an, Sünnet ve hadisler olduğu halde bile bile günah işliyoruz, şimdi bu ikisinin durumu aynı mıdır? Bu videolarda ise hiç bir peygamberin işlemediği, akla hayale gelmeyen her türlü iğrençlik ve yüz kızartıcı suç ifşa ediliyor! Bugün sayısız günahlar işleyen insanları Adem As. ile bir mi tutuyorsunuz? Sizin akıl teraziniz fena şaşmış!

4-) Bu şahıslar, tedavi ücreti olmayan, mağdur halde bulunan zavallı kimselerin durumunu fırsat bilip onlara, bedava tedavi karşılığında, hiç bir mahremiyet olmadan yüzleri görülecek şekilde çekilecek videolarla kendilerini ve özel hayatlarını tüm halka ifşa etmelerini teklif ediyorlar!

Bu videoların onlar için sadaka hükmünde olacağını ve müslümanlara böylece faydalı olacakları yolunda adeta ALDATILIYOR ve sözde hocaların kötü emellerine alet ediliyorlar.

Buna Kur’andan bir tane delil getirebilir misiniz? Hastaların videosunu yayınlama iznine karşılık işin yarı fiyatına veya bedavaya yapılması hastaların fakirliğini, acizliğini kullanmak değil de NEDİR? Ayrıca bu tür videoların yayımlanması durumunda karlı çıkan kişiler yine bu şahıslardır. Çünkü insanların yoksulluğu ve acziyeti sebebiyle reklamlarını en güzel şekilde yapma fırsatı bulmuş oluyorlar!

Bir kimsenin günahlarını milyonlarca kişiye ifşa etmekle sadaka sevabına ulaşacağına ve günahlarından böylece kurtulacağına dair Kuran ve hadislerden bir tane delil getirin, getiremezsiniz! Bu sadaka değil, MAHREMİYETİN KATLİDİR!

Hastaya kalan mı? Günahlarını milyonlarca kişiye itiraf etme bedbahtlığı ve rezilliği.

Bu şahıslar (danışanlar) belli ki hastalıkları ve acıları yüzünden bahsi geçen video çekimlerini kabul etmiş ve yarın sokakta kendilerine nasıl ve hangi gözle bakılacağını düşünememişlerdir ve yine BELLİ Kİ BUNDAN ÇIKAR SAĞLAYAN BİRİLERİ DE MENFAATLERİ UĞRUNA BUNU HİÇ DÜŞÜNMEMİŞ VEYA BU DURUM İŞLERİNE GELMEMİŞTİR! Bugün özel hayatlarının ifşa edilmesi sebebiyle mahkemelere koşan ve dava üstüne dava açan insanlar gitti, yerine tüm hayasızlıklarını yüzünü bile gizlemeden anlatan insanlar geldi, neden mi? (Şeytan ayrıntıda gizli) Tedavi ücretleri yok veya yaptıklarını dine uygun hayırlı bir iş zannediyorlar!

5-) Bu videolarla ilgili ortaya çıkmış bir başka tehlikeli durum da, şeytanın kendisine, hastanın işlediği günahı herkese şahit tutturacağı bir zemin bulmuş olmasıdır. Yani kişi tüm günahlarını milyonlarca insan önünde itiraf ederek Allah ile arasında olan mahremiyeti kaldırmış ve adeta cehennemlik olduğunu itiraf etmiştir. Halbuki Allahü Teala, kulu günahlarını sakladığı müddetçe ona af kapısını açabileceğini ve eğer pişman olup tevbe ederse günahlarını tıpkı dünyada herkesten saklayıp gizlediği gibi ahirette de herkesten gizleyeceğini bildirmiştir.

6-) Diğer bir husus, şeytanın, hastanın hayatına nasıl ve ne kadar müdahale ettiğiyle alakalı olarak yaptıklarını saatlerce anlatmasıdır. Bu videolar, insanı aşağılamaktan, basit ve aciz göstermekten, şeytanın reklamını yapmaktan, onun gücünü ve vücutlara ne kadar nüfuz ettiğini göstermekten başka HİÇ BİR İŞE YARAMAMAKTADIR.

Kısaca Yüce Allah’ın bazı kullarının hatalarını Kur’anda anlatmasının bir çok sebebi ve hikmeti vardır… Bu hikmetleri ters yüz edip kendilerine fırsat olarak çevirenlerin de sayısı çoktur!

Dinimiz, insanların ayıplarını araştırmayı ve kişilerin gizli hallerini ortaya çıkarmak için gayret etmeyi yasaklamıştır. Buna karşılık, bir kimsenin ayıplarını, kusurlarını örtmek ahlâkî bir fazîlet, üstün bir insânî meziyet kabul edilmiştir. Örtülmesi istenilen ve Allah’ın da kıyamet gününde örteceği ayıp, kusur ve hatalar, kul hakkına taalluk etmeyen, zulüm ve haksızlık olmayan, söylenilmesi halinde kimseye fayda temin etmeyecek türden olanlardır.

Bu sayılanlar ve benzerleri dışında kalan günahları ve özellikle haramları gizlemek câiz değildir. Yani miras hakkı yemek gibi başkasının hakkına girmekle alakalı günahlar, ortada hak sahibine verilmesi gereken bir hak olduğu için ifşa edilebilir, ortaya çıkarılabilir lakin bunun dışında kalanlar ifşa edilemezler. (Burada bile ifşadan kasıt bir kişiyi bir masaya oturtup milyonlarca kişiye rezil etmek değil, hak sahibiyle görüştürerek hakkını vermek niyetiyle yapılır.)