Dişi Melek Yanılgısı- Meleklerin Cinsiyeti Yoktur!

0
659

40 yıldır evinizin duvarında asılı duran yukarıdaki resim, MÜŞRİKLERİN, YAHUDİ VE HRİSTİYANLARIN melekler ilgili bir propagandasıdır VE BU RESİMDEKİ ”sözde” MELEKLE İSLAMİYET’TEKİ MELEK ANLAYIŞININ HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR! Kurmacadır, düzmecedir !

KADIN SURETİNDEKİ MELEK RESİMLERİYLE ALDATILAN MÜSLÜMANLAR !

”Kendileri Rahman’ın (itaatkar ve şerefli) kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar (o meleklerin) yaratılışlarına şahid mi oldular? Onların (bu asılsız) şahidlikleri yazılacak ve (bu hususta) sorguya çekileceklerdir.” (Zuhruf, 19)

Bu resimler bizim kültürümüze Hristiyanlıktan geçmiştir. Meleklerin erkeklik-dişilik gibi cinsiyetleri YOKTUR…!!!

Hz. İbrahim’i, oğlu İsmail As.’ı Allah için kurban etmeye hazırlanırken gösteren bu resmin binlerce farklı varyasyonu çizilmiştir. Resmin geneline bakarak Kur’andaki bir sahnenin birebir canlandırıldığını düşünen insanlar, görünen o ki bu resimlerdeki bazı ”şeytani” ayrıntılardan bihaberdirler.

Geçmiş kavimlerden, peygamberlere insan suretinde gelen melekleri gören bazı kimseler, meleklerin güzelliği karşısında adeta büyülenmişler ve onları dişiler olarak kabul edip öyle inanmışlar ve bu yanlış inanış, binlerce yıl müşrikler, Yahudi ve Hristiyanlar tarafından kabul görerek NE YAZIK Kİ biz müslümanlara da böylece intikal edip halkı zehirlemiştir.
Ecdadımız, bu sebeple çizdikleri minyatürlerde melekleri ne kadın ne de erkek suretinde göstermiş, ikisi arasında bir surette resmetmişlerdir. Veya yüzlerini ateşten, nurdan bir çemberle gizleyerek yüzlerini görmedikleri ve mahiyetlerini ancak Yüce Allah’ın bildiği bu varlıkları açıkça resmetmekten uzak durmuşlardır… Zira burada yahudi ve hristiyanlara benzeme tehlikesi vardır.

SORU: Melekleri hep kanatlı kız şeklinde yapıyorlar. Kızlara melek ismini veriyorlar. Dört büyük meleğin ismini kızlara koymakta mahzur var mıdır?

CEVAP : Melekleri kız şeklinde yapanlar, Hıristiyanlardır. Bir de onların etkisi altında kalan cahillerdir. Aslında hristiyanlar da tıpkı müslümanlar gibi bu konuda büyük bir yanılgı içindedirler. Çünkü Kutsal Yazılar’da (Tevrat’ta) meleklerden her zaman erkek olarak söz edildiğine kuşku yoktur. Yeni Antlaşma’da “melek” anlamına gelen Grekçe sözcük olan angelos erkek biçimindedir. Hatta angelos sözcüğünün dişi biçimi yoktur. Dilbilgisinde, erkek, dişi ve nötr olmak üzere üç cinsiyet bildirilmektedir. Meleklerden hiçbir zaman erkekten başka bir cinsiyetle söz edilmez. Kutsal Kitap’ta meleklerin gözüktüğü birçok seferde, hiçbir melekten “dişi” ya da “nötr” cinsiyetli olarak söz edilmemiştir. Ayrıca melekler gözüktüklerinde, her zaman erkek kıyafetinde görünmüşlerdi (Yaratılış 18:2, 16; Hezekiel 9:2). Kutsal Kitap’ta hiçbir melek insanlara kadın kıyafetiyle gözükmemişti… Bugün kiliseleri süsleyen kanatlı kadın suretindeki melek figürlerini düşünürsek hristiyanların da bu hususta derin bir yanılgı içinde olduklarını söyleyebiliriz.

Meleklerde erkeklik, dişilik yoktur. Melek ismini, kız çocuğuna değil de, erkek çocuğa koymak daha uygun olurdu. En azından melekleri kız sanma ihtimali ortadan kalkardı. Ama şimdi alışılmıştır. Erkeğe melek ismi koymak yadırganabilir. Ecdadımız, dört büyük meleğin ismini erkeklere koymuşlar, böylece onların kız olmadıkları ortaya konmuş, yayılmış olmaktadır. Erkek çocuklarına Cebrail, Mikail, İsrafil ismini koymak uygun olur. Cennet meleklerinin en büyüğü Rıdvandır. Cehennem meleklerinin büyüğü de Malikdir. Bunların isimleri de erkek çocuklara konabilir. Kız çocuklarına da koymak caiz ise de, Hıristiyanlara benzememek için koymamalı. Azrail ismi de caizdir. Ancak diğer çocukların alay etmesine yol açabilir. Onun için Azrail ismini koymak uygun görülmemiştir.

Melekler hakkında Kuran-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

”Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar.” (Necm, 27)


”Rabbiniz oğulları size ayırdı da, kendisi için kız olarak melekleri mi edindi?)” (İsra, 40)


”Putperestlere de ki: Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık?” (Saffat, 149-150)

CEVAP VER