Müslüman Cinlerle Görüşmek ve Cin Suresinin 6. ayeti

0
1706

Kur’an Şarlatanları!

_Cin Suresinin 6. ayetinin tefsiri!

_Cin Suresi 6. ayetinin hala cinlerle görüşen kimseleri işaret ettiğini iddia eden, ayete hiç bir tefsirde bu yönde bir anlam verilmediği ve ayetin iniş sebebi apaçık belli olduğu halde yüce Allah’ın tıpkı bizler gibi kendisine ibadet etmeleri için yarattığı cinlere olan kin ve nefretleri yüzünden saçmalayan bazı ilimsiz kimselere açık cevap! 

Yüzlerce şeytanla konuştum. Vallahi şeytanların içinde bu şarlatanlardan daha inançlı, daha insaflı ve hiç olmazsa gerçeği işittiğinde pişman olup kötü yoldan dönen varlıklar gördüm…

Bunlar, ilimleri olmadığı, Büyü-sihir gibi meseleleri ve cinler alemini bilmedikleri halde isimlerinin yanına ’Hoca’ etiketi yapıştıran şarlatanlardır!

Bu ayeti cinlerle çalışmak olarak anlayıp yorumlayan zamane hocaları ne Cahiliye dönemi Arap inanışlarını, ne cinlerle ilgili inanışların tarihsel gelişimini ne de ayetlerin geliş sebeplerini biliyorlar…

Şimdi bu ayetin tefsirine geçelim;
”Doğrusu insanlardan bazı kimseler; cinlerden bir takım kimselere sığınırlardı da onların azgınlıklarını artırırlardı.” (Cin, 6)

İlginçtir, cinlere düşman olan bazı kimseler bu ayeti ısrarla cinlerle görüşülmemesi/çalışılmaması gerektiği şeklinde izah ediyorlar. Oysa bu ayet cinlerle çalışan ve onlardan gaybi bilgiler elde etmeye çalışan KAHİNLERDEN BAHSETMİYOR. Uzaktan yakından ilgisi yok! Hem de hiç! Peki cin düşmanları neden ısrarla bu ayeti kullanarak her fırsatta cinleri azdıran insanları değil de cinleri topa tutuyor?

1-) Ayette verilen ilk mana ve uyarı cinlere değil İNSANLARADIR! Yüce Allah, insanlara; ‘’Ey insanlar, sizin yanlış tutum ve davranışlarınız ve cinler hakkındaki batıl inanışlarınız sebebiyle cinleri yoldan çıkaranlar, şımartanlar ve kibre itenler sizlersiniz’’ buyuruyor…

Burada en büyük ikaz insanoğlunadır, önce bunu idrak edelim…

Eğer Cinlerde kibre kapılma ve kendini büyük görme hastalığı varsa suçlusu cinler değil, buna kapı açan, bunu tetikleyen ve onlara karşı nasıl davranması gerektiğini bilmeyen insanlardır. Zira kibir insanlarda da vardır.

Elmalılı tefsirinde der ki: YANİ O ADAMLAR CİNLERE SIĞINMAKLA CİNLERİ ŞIMARTIYOR, ONLARIN HAFİFLİK VE TAŞKINLIĞA CESARETLERİNİ ARTIRIYOR; BU ŞEKİLDE AZGIN CİNLER DE ALLAH HAKKINDA BİLE YALANLAR UYDURARAK CİNLERE VE İNSANLARA ZULÜM VE SATAŞMALARINI ARTIRIYORLARDI. İNSANLAR ONLARA SIĞINARAK KURTULMAK İSTERLERKEN, BÖYLE YAPMAKLA ONLARA YÜZ VERİP DAHA ÇOK TUZAKLARINA DÜŞÜYORLARDI. DEMEK Kİ İNSANLARA FENALIĞI CİNLERDEN ÇOK ASIL KENDİLERİ YAPMIŞ OLUYOR. CİNLER İNSANLARA YİNE İNSANLAR VASITASIYLA ZARAR VERİYORLAR. ONLARI ALET EDİNİYORLAR, ONLARIN SIĞINMASINDAN KUVVET ALARAK SATAŞMA VE OTORİTELERİNİ ARTIRIYORLAR. ŞU HALDE İNSANLAR YALNIZ ALLAH’A SIĞINSALAR DA CİNLERE HİÇ ÖNEM VERMESELERDİ CİNLER ONLARI SARAMAZLARDI.

Cin suresi 6. ayetinin geliş sebebi ile ilgili olarak derler ki;

“Bir adam (seyahat sırasında) ıssız bir vadide yatmak veya konup geçmek istediği ve başına bir tehlike gelmesinden korktuğu zaman yüksek sesle, “Ey bu vadinin azizi! (Bu vadiyi koruyan Cin reisi) Ben senin itaatinde bulunan beyinsizlerden sana sığınıyorum.” der ve böylece o vadideki cinninin kendisini koruyacağına inanırdı. Cahiliye Arapları her vadinin koruyucu cinleri olduğuna ve bu cinlerin kendi bölgelerinde söz hakkına sahip olduklarına inanırlardı. Bu yüzden arazisine girdiklerini düşündükleri cinlerden korunma ve sığınma talep ederlerdi.

Elmalılı M.H. Yazır: ‘’Burada cinlerin öyle yalan ve saçmalıklara cesaret edebilmelerinin nedeni ve insanlar üzerinde otorite kurabilmelerinin sebebi anlatılmış oluyor.’’ demektedir.

Şimdi soruyorum: BUNUN KAHİNLİKLE, CİNLERLE GÖRÜŞÜP KONUŞMAKLA NE ALAKASI VAR?

Bugün bir yere seyahat ederken yolda cinlere sığınan bir insan, bir müslüman var mı, hiç gördünüz mü? Dağları tepeleri cinlerin koruduğuna inanıp bir yere giderken cinlere sığınan var mı?

Öyle ise bu ahmaklar bugün hangi cinlerden ve cincilikten bahsediyorlar? Kur’ana inanan hangi müslüman cinlere sığınıp onlara; ‘beni koruyun’ diye yalvarmıştır?

Nitekim Cahiiye dönemi insanı, ‘’Melekler Allah’ın kızlarıdır’’ diyerek melekler hakkında da yanılmışlardı… İnanışları her yönüyle yanlış ve eksikti.

“Onlar Rahman’ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Acaba onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların bu şâhitlikleri yazılacak ve hesaba çekileceklerdir.” (Zuhruf, 19)

2-) Üstelik bu ayetin bir diğer geliş sebebi, insanların yalnızca cinlere değil, Elmalılı’nın da dediği gibi ‘’ölmüş veya diri bir adamın ismine ve ruhaniyetine veya kahinlere başvurmak gibi, fiilen o adamın kendisine başvurmak suretiyle de olabilir.’’ Yani o dönemde müşrikler Allah ile aralarında aracı kabul ettikleri putların ismini zikrederek cinlere sığındıkları gibi bazı insanlara da sığınıyorlardı…. Bazen cinlerden, kendilerini korumaları için insanlara sığındıkları da oluyordu! Mesela, “bu vadinin cinninden Huzeyfe’ye sığınıyorum.” diyorlardı. (Elmalılı)
O kadar cahil ve yoldan çıkmış, Hakktan ve hakikatten uzaklaşmış bir toplumdu onlar. Siz onlarla Kur’an talebesi müslümanları bir mi tutuyorsunuz?

3-) Ayetin diğer bir anlamı ve geliş sebebi cinleri gözünde haddinden fazla büyüten insanlara gerçekleri açıklamak ve cinlerin neden yaratıldığını izah etmek içindi. İslâm’dan önce Araplar cinlere bazı tanrısal güç ve yetenekler yükler, onlar adına kurban keserlerdi. Cinlerin kâhinlere gökten haberler getirdiğine inanırlar; böylece Allah ile bu gizli varlıklar arasında bir bağ kurarlardı (bk. İbn Âşûr, VII, 405). Zariyat 56. ayette ise ‘Cinleri ve insanları ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım’ buyuruldu.

Öyleyse bu cin düşmanları neden bu sûrede bir cin topluluğunun Hz. Peygamber’den Kur’an dinledikleri ve ona iman ettiklerinden, inanç bakımından cinlerin de tıpkı insanlar gibi müminler ve kâfirler olarak ikiye ayrıldıklarından hiç bahsetmeyip bunu görmezden gelerek müslüman-şeytan demeden cinlerin hepsini aynı kefeye koymaktadırlar?

Neden tek bir tefsir okumadan ve Cahiliye dönemini araştırmadan kendi hülyalarıyla yaşamayı tercih ediyorlar? Onlara sorun bunu…

CEVAP VER