İblis’in, Kitleleri Sürüleştirme ve Kontrol Etme Yöntemleri! (1)

0
519

                              

      

                                 İblisin Fotoğrafçısı Spencer Tunick!

 

İblis’in, Kitleleri “Sürüleştirme” ve “Kontrol Etme” Yöntemleri! (1)

Sahillerde toplanıp kendisini ”Güneş tanrısı” olarak yutturan iblise selam durmak için Güneşe secde eden çıplak kalabalıklar… Bunun adı ”Sanat” değil, putperestlik, rezillik ve edepsizliktir!

Bugün homoseksüel Lut kavminin helak olduğu yerde; tarihler boyunca kendisini Güneş tanrısı olarak sunan İblis’e selam duran çıplak topluluklar boynuzlu şeytan sürüsüne ne kadar da çok benziyor. Sanat bunun neresinde..?

Yerleştirme sanatının(!) gerçekte “şeytani teşhircilik sanatı”nın Amerikalı Yahudi asıllı fotoğrafçısı Spencer Tunick, Dünya’nın birçok coğrafyasında, genellikle sembolik yerlerde, kalabalık kitleleri çıplak vaziyette fotoğraflamasıyla tanınıyor.

Tunick, Yahudi âleminin kutsal günü sayılan cumartesi günü İsrail’de Lut Gölü’nde, Güneş’in doğmasına birkaç dakika kala, bin kişilik çıplak model grubunu, bir talimatla suya sokuyor ve fotoğraflarını çekiyor.

Bu sanatsal deney(!); rezillik, İsrailli radikal birkaç Yahudi cemaatinin engelleme çalışmalarına rağmen gerçekleşiyor. Aslında Tunick’in sanatı ve bu sanatsal eylemi, “helak olan Sodom ve Gomore”nın eşcinsel ahlak anlayışına gayet uygun görünüyor. Modellerin, Lut Gölü’nün tam neresinde biraraya gelecekleri, tepkileri önlemek için son âna kadar kimseye duyurulmuyor.

Tunick, ününe Londra’dan Viyana’ya, Buenos Aires’ten Buffalo’ya kadar binlerce insanı soyarak çektiği resimler sayesinde kavuştu. 2003’te de Barcelona’da 7 bin kişiyi çıplak görüntülemişti.

Sanat yapımına katıldıkları şeytani palavrasına kanmış bu sürülerin, hayvanlardan daha aşağı bir mertebeye inmek konusundaki hevesleri gerçekte insanı şaşırtmaktadır. Çünkü Allah’ın şerefli olarak yarattığı insan, amansız düşmanı olan İblis ve yandaşlarının nasıl kör bir oyuncağı haline geldiğini farkedemiyor. Böylece en güzel biçimde yaratılmış olan insanoğlu, kendisini aşağıların aşağısına indiriyor. İşte en güzel biçimde yaratılmış olan insanın bugün düştüğü durum. İşte Yaratıcı Rabb’imizin uyarısı:

”Muhakkak Biz, insanı, en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına döndürdük.” (Tin, 4-5)

1992 yılından bu yana çıplak kalabalıkları kamuya açık alanlarda toplayarak fotoğraflayan Tunick’in hedefi, ”Çıplak Dünya projesi”ne hizmet etmek. Tunick, 7 Mayıs 2007’de de Meksika’nın başkenti Mexico City’de, 18 binden fazla Meksikalıyı bu “şeytani teşhircilik sanatı” uğruna soymuştu. Başkentin ana meydanı Zocalo’daki toplu çıplak fotoğraf çekimi, yine Güneş doğarken yapılmıştı.

                                     Tunick’in sanat sever çıplakları!

 

Tunick’in resimlerindeki kullandığı argümanlar ise sanattan çok bir şeytani ayin ritüelini yansıtmaktadır. Resimlerin, sabah saatlerinde Güneş doğarken çekilmesi, bugün hala paganlar tarafından uygulanan şeytan ayinlerini hatırlatmaktadır. Sayıları hızla artan paganlar, çeşitli ülkelerde Güneş’in doğuşunu izlemek üzere, küçük insan grupları halinde; Güneş doğmadan önce, bahçe veya ormanlarda, sahillerde ve tepelerde toplanmaktadır. Örneğin, sayıları 30.000’i bulan büyük topluluklar, aynı ritüel için İngiltere’deki Stonehenge’da toplanmıştır.

Eski Roma dinin kökeni paganizimdir. Bugün uzak doğu toplumlarında, Güneş’e secde yahut saygı ritueli halen devam etmektedir. İblis’in kendisini, eski kavimlerden beri Güneş tanrısı olarak simgelemesi; Güneş’in “doğuşu” ve “batışı”nı arkasına alarak kendisini bir vizyon olarak göstermesi, bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Peygamberimiz, bu konuda Müslümanlar’ı uyarmıştır:

“Namaz kılmanızı Güneş’in doğduğu ya da battığı vakte bırakmayın. Zira o, ‘şeytan’ın iki boynuzu arasından doğar. Güneş’in bir bölümü doğarken, tümü doğmadıkça namaz kılmayın! Güneş’in bir bölümü batarken de, tümü batmadıkça namaz kılmayın!” (Müsned, Ahmed b. Hanbel, C. 4 , H.no. 198/1068)

İblis, Adem’den itibaren insanoğlunu soymaya, haktan saptırmaya, Yüce Allah’ın koyduğu sınırları çiğnemeye teşvik ederek; istediği gibi “yat-kalk” yaptırarak bugüne getirmiştir. Bugün ise tüm zamanların sapkınlığına taş çıkaracak eylemler düzenletmektedir.

İblis ve yandaşları, bir taraftan haşa “tanrı”sın, “melek”sin yalanlarıyla insanlığın kibrini okşayarak yüceltmekte; diğer taraftan sanat adına, insanlık adına, hayvanlar adına yahut çevre adına insanları soymakta; sözüm ona sanatsal gösteriler veya protesto eylemleri geliştirmektedir. Bir taraftan da insanları hipnoz edercesine tek bir emir yahut talimatla kontrol etmeyi, istediklerini yaptırmayı başarmakta ve “sürüleşme”yi yaygınlaştırmaktadır. Nitekim Facebook ve Twitter aracılığıyla akli melekelerini en alt düzeyde kullanan ve adeta “sürüleşme”ye hazır kitlelere acayip bir şekilde “yat-kalk” yaptırmaktadır. Bütün bunlar giderek daha da artıp yaygınlaşacak; “Deccal günleri”nde toplu hipnozlarla uygulamaya geçecektir.

Bugün İblis ve ordusu, açık-gizli, meşru-gayri meşru, açık propaganda-örtülü fısıltılar, sanatsal-gayri sanatsal, toplantılar(celseler)-basın-yayın ve tüm yollarla; insanoğlunun gafletinden, cehaletinden, nefsinden ve kibrinden yararlanarak “Galaktik Federasyonu”, yani “Deccal Krallığı”nı kurmak üzeredir. Ey Dünya ahalisi, uyanın ve Kur’an’ın çağrılarına kulak verin, Rabb’inize dönün ve İblis’in kölesi olmayın!

Sonsuz Yüce Rabb’imiz, Adem’in, İblis tarafından nasıl kandırıldığını ve soyulduğunu bize açıkça bildirmekte; aynı tuzağa düşmeyelim diye aşağıdaki ayetleriyle uyarmaktadır:

”Örtülü olan edep yerlerini açığa çıkarmak için Şeytan, o ikisine vesvese verdi. (Şeytan) dedi ki: “Rabb’iniz, şu ağaçtan sizi yasaklamıyor, ancak iki melek olursunuz yahut (cennette) ebedi kalıcı olursunuz diye yasaklıyor.”

(Şeytan) o ikisine yemin etti ki: “Muhakkak ben size nasihat edenlerdenim.”

Böylece o ikisini aldatarak düşürdü. Ne zaman ki ağaçtan tattılar, ikisinin de edep yerleri ortaya çıktı. Üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar. Rab’leri, onlara seslendi: “Ben, size şu ağacı yasaklamadım mı? Ve size, şüphesiz Şeytan ikinizin de apaçık düşmanıdır demedim mi?” (Araf, (20-22)

Yaklaşan saat… Kıyamet alametleri…