Bakım ve Danışmanlık

0
724
Bakım
Bakım

Bize ulaşmanız çok kolay: Bizi arayın, sizden istediğimiz isim, fotoğraf vb. gibi bir takım bilgileri bize telefonla ulaştırın,   sizin için bakım yapalım.

Üstünüzde Büyü-Sihir, cin musallatı, nazar gibi kötü enerjiler olup olmadığını veya ailenizden veya geçmişlerinizden kaynaklanan farklı kötü enerjiler bulunup bulunmadığını inceleyelim…

Bakım için gerekenler:

1-) Adınız, babanızın adı ve bir fotoğrafınız. Eşler için bakılacaksa kendinize ve eşinize ait aynı bilgiler.

2-) Tek kişi ve ailece bakım ücreti hakkında bilgi almak için arayınız. 

                                                      BAKIM NEDİR?

Bakım, üstünüzde her türlü ruhsal ve psikolojik rahatsızlığa yakalanmanıza yol açacak büyü, cin musallatı, nazar veya geçmişlerinizden gelen kötü enerji ve varlıkların olup olmadığını görmek, vücudunuzdaki manevi etkileri tespit etmek için yapılan bir çeşit ön çalışmadır. Bu kontrol yöntemi kişi üzerindeki sorunların tespit edilmesine, sorunların sebeplerinin bulunmasına ve çözümüne yönelik bilgiler verir.

Bir kişiye şikayetleri sebebiyle yardımcı olabilmek için önce şikayetlerin kökenine inmek ve rahatsızlığının başlangıç sebeplerini bulmak lazımdır. Doğru teşhis koymadan danışana yardım etmek mümkün değildir. Doktorlar için muayene ne ise bizim için de bakım odur. Bakım, danışan için hayati öneme sahiptir. Bir kişide ne tür bir kötü enerji olduğunu bilmeden ona nasıl müdahale edeceğinizi de bilemezsiniz. Yanlış teşhis, her iki taraf için de zaman kaybı demektir.

Yapılan çalışmada İslâmiyete aykırı herhangi bir yöntem yoktur.

                                          BAKIM NASIL YAPILIR?

En doğru bakım kişiyle yüz yüze olmak suretiyle yapılır. Bu şekilde yapılacak bir kontrol en doğru ve en hızlı sonucu verir. Çünkü kişi bulunduğu mekanı manyetik enerjisiyle doldurur. Kişi bu şekilde seansa alınabilir, vücudunda musallat varsa konuşturulabilir. Bu şekilde net bilgilere ulaşmak mümkündür. Eğer bakım yapılacak kişiyle yüz yüze görüşme imkanı yoksa kişiye ait bilgilerden hareket ederek büyü vb. kontrollerin yapılması da mümkündür.

Eğer çeşitli sebeplerle bakıma gelemiyor veya kişiye ait bilgiler eksikse o takdirde kişinin fotoğrafı üzerinden bakım yapılır. Eski dönemlerde fotoğraf teknolojisi olmadığı için bizzat kişinin kendine ait çamaşır, çorap, kıyafet veya örtülerinden faydalanarak çalışma yapılırdı. Günümüzde bu tür eşyalara artık ihtiyaç duyulmamaktadır. Eğer bu şekilde kişi bilgilerinden veya fotoğrafı üzerinden bakım yapılacaksa kısa sürede sonuç almak mümkün değildir. Kısa sürede sonuç alınacak yöntem yüz yüze yapılan bakımdır.

Uzaktan yapılan bakım bazı bilgilere ulaşamama anlamında eksiklikler taşır. Bu nedenle konu hakkında uzman olan kişiler mecbur kalmadıkça uzaktan bakım yapmayı tercih etmezler. Uzmanı için sorun yoktur…

Bakım; kahve falı, tarot, kartlar, kitap açma, muska düşürme şeklinde olmaz. Bu yöntemlere itibar edilmemesi gerekir. Bu tespit ciddi bir çalışmadır, belirli bir birikim ve uzmanlaşma gerektirir. Halk arasında bakım en çok YILDIZNAME ile karıştırılır. Yıldızname farklı bir yöntemdir ve kişi üzerindeki problemleri tespit etmez. Yıldızname, kişinin yaradılışından gelen özellikleri, ahlaki yapısı, değerleri, olaylara bakış açısı gibi -kesin olmayan- bilgiler verir. Yıldızname ile kişinin farkında olmadığı yönlerinin ortaya çıkarılması ve genellikle başka bir kişi ile olan uyumu konusunda bilgiler verilmeye çalışılır. Örneğin, evlenecek olan çiftlerin birbirleriyle uyumlu olup olmadığı, karşılıklı anlaşmazlığa düşecekleri muhtemel konular ve ortak noktaları gibi bilgilere ulaşma konusunda tahminlerde bulunulur.

Bakım karşılıklı yapılıyorsa, kişinin manevi ve manyetik yapısı üzerinden hareket edilerek ve vücutta bulunan kötü enerjiler yüzeye çıkarılıp konuşturularak alınan bilgiler toplanır. Toplanan bu bilgiler tarafımızca değerlendirilir ve varsa kişinin maruz kaldığı sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri belirlenir. Eğer bakım uzaktan yapılıyorsa, günün veya gecenin uygun bir saatinde yine bakım çalışması yapılır ve varsa sorunlar tespit edilir.

                                         Bakım İçin Neden Ücret Alınır?

1-) Bakım, her şeyden önce tedavideki en önemli adımdır, bakım yapılmadan bir kimsede ne olduğunu veya ne olmadığını söyleyebilmek, doğru teşhis koymak mümkün değildir. Hayati öneme sahiptir.

2-) Bakımda danışan ve ailesi için ciddi bir zaman verilmektedir. Şikayetin nereden kaynaklandığını bulabilmek için bir ön mülakat yapılarak şikayetler dinlenir, danışan ve ailesine pek çok soru sorulur ve bir sonuca varılır.

3-) Alınan ücret, yapılan işin ve danışanın ciddiyetini gösterir. Böylece bakım için belirlenen ücretin, verilen bir hizmet karşılığında alındığı anlaşılır. Ücretsiz yapılan işlerde ne yazık ki gerekli ilgi ve hassasiyet gösterilmiyor.

4-) Halk arasında ‘Şeytanla çalışan hocalar bakım yaparak size musallat bulaştırıyor’ diyenler vardır. Bu görüş kısmen doğru olmakla birlikte eksiktir ve hatta hatalıdır. Çünkü bakım, bakan kimse için de tehlikeler içerir. Bakım sırasında danışan üzerindeki musallatlar izlendiklerini, fark edildiklerini anlar, gizlilikleri açığa çıkar, ifşa olurlar. Şifacıya saldırır, zarar vermeye çalışırlar. Bunu hastanın ruhu bile duymaz. Bu sebeple bakım çok riskli ve istihbari bir çalışmadır, verilen ücret, alınan risklerin yanında çok hafif kalır.

5-) Bizi lüzumsuz yere meşgul eden kimseler böylece engellenmiş olur. Sosyal medyada hoca hoca, medyum medyum dolaşan başıboş ve amaçsız bir ‘insan yığını’ vardır. Bunlar, sırf meraklarını tatmin etmek ve kendi deyimleriyle ‘zaman geçirmek’ veya ‘herkes farklı bilgiler verdiğinden birden fazla kişiye bakım yaptırmak istedikleri’ için bu yola başvurduklarını söylerler. Tek tercihleri ise ücretsiz bakım yapan insanlardır.

Bu kimseler, lüzumlu ya da lüzumsuz akıllarına gelen her şeyi sorarak maalesef kıymetli vaktimizi heba etmektedirler.

Ücretsiz bakım yapmayı kabul ettiğinizde size önce kendileri, sonra yanlarında bulunan arkadaşları, ardından uzaktaki teyzeleri, sonra arada bir uykusunda kabus gören kardeşleri, daha sonra çevrelerinde bulunan kimi büyü, musallat ve nazar mağduru kimseler için de bakım yaptırmaya çalışarak saatlerinizi alır ve sizden, onlara karşı hiçbir mecburiyetiniz olmadığı halde adeta sonsuz bir özveride bulunmanızı isterler!

Ücret aldığınızda size karşı gösteremedikleri ilgiyi ve güveni nedense ücretsiz bakım yaptığınızda fazlasıyla gösterirler ve çevrelerindeki herkesi size yönlendirmeyi bir vazife bilirler, sizi yere göğe sığdıramaz ve hatta ücretsiz bakım yapmanız karşılığında sosyal medyada reklamınızı yapmayı bile tavsiye ederler…

Bugün sosyal medyada ‘kimi medyumların’, sayfalarında sabah akşam paylaştıkları ‘Bu hocama geldim, şöyle fayda gördüm, işim şöyle açıldı, şöyle şifa buldum, birden kısmetim açıldı ve evlendim!’ gibi ‘sahte’ müşteri yorumları da bu gizli pazarlığın bir yansımasıdır! Bazen de medyumlar insanlara sayfalarında kendilerini yüceltecek yorumlar yapmaları karşılığında ücretsiz bakım tavsiye ederler ve insanlar bu teklifi hiç düşünmeden kabul ederler!

6-) Ücretsiz bakım isteyen kimselerin pek çoğu, insan hayatı için son derece önemli olan ‘kişisel bakımı’ bir tür eğlence edinmiş, bakım için verilen emeği, riskleri ve zamanı görmezden gelen kimselerdir. Yılların birikimi ile yapılan bu işlem onlarca ‘ayağa düşürülerek’ basitleştirilmektedir. Doğru ve sağlıklı bir bakım ile herhangi bir sokak falcısının bakımı aynı kefeye konulmaktadır.

7-) Bakımdan ücret almayanların mutlaka bir başka menfaatleri vardır. Çevre edinmek, reklam yapmak, tecrübe edinmek (burada insanlar kobay olarak kullanılır), kimi insanlarda bulunan koruyucu-yardımcı varlıkları kişinin izni ve haberi olmadan gizlice elde etmek vs… gibi.

                            BAKIM HAKKINDA BİLİNEN YANLIŞLAR

– Bakım, bir fal yöntemi değildir! Bakımla kişide manevi bir rahatsızlık olup olmadığı tespit edilir. Falcılık ise kimsenin bilmediklerini bilme, geçmişi ve geleceği bilme iddiası olan bir çalışma alanıdır.

_ Evet, bakımın şeytani bir iş olduğunu ve bakımla musallata uğrayacağınızı söyleyen kimselere itibar edilmelidir, zira yanlış birtakım yollarla çalışan kişiler size zarar verebilirler fakat bunda doğruluk payı olmakla birlikte bu iddia şeytanlarla çalışan kimseler için geçerlidir. Bakımda en büyük zararı danışan değil, eğer danışanın (bakım yapılan kimsenin) üstünde kötü enerjiler varsa Hoca görmektedir. Danışan zaten büyülü, musallatlı, nazarlıdır. Bu durumda danışan değil, onun manyetik alanına girmeye çalışan Hoca risk almaktadır.

– Hoca bakım sırasında baktığı kişinin üzerindeki kötü enerjilerle karşı karşıya gelir. Tehlikelidir.

– Bakım ile yıldızname arasında ciddi farklılıklar vardır. Yıldızname bakım değildir! Bugün hala Yıldızname ile bakım yaptıklarını iddia eden kimseler kendilerini geliştirememiş, geçmişin formatında kalmış ilimsiz kimselerdir.

– En doğru bakım karşılıklı olarak yapılır! Uzaktan da mümkündür.

– Bakım bilinmeyen konular için yapılır. Bir kimseye baktırıp da kendisi hakkında yeterli bilgileri alan bir kimsenin Hoca Hoca gezip zevk ve merak uğruna sürekli bakım yaptırması doğru değildir.

– Bakım sonucu tespit edilen büyü, nazar, cin musallatı problemleri hızlı bir şekilde mutlaka çözülmelidir! Kişi üstündeki enerjilerden haberdar olduğu anda bu kötü enerjiler boş durmayacak ve kişinin temizlenmesini engellemek adına ellerinden geleni yapacaklardır.

– Bakım yapan kişi üzerinizde büyü olduğunu tespit etmişse büyü yapanları kesinlikle söylememeli, isimlerini asla vermemelidir! Halk arasında bu sebeple pek çok fitne, yanlış anlama, iftira ve kavgalar meydana gelmektedir. Kişi için en önemlisi üzerinde herhangi bir şey olup olmadığı ve bunlardan temizlenme imkanının bulunup bulunmadığıdır. İsim vermeyi marifet bilen ve tabir caizse bununla şov yapan bazı kimseler, genellikle şeytanlarının söyledikleri yalanlarla günahsız insanlara iftira atmakta ve akrabayı akrabaya düşürmektedirler.

.

CEVAP VER