Büyünün Etkileri Nelerdir?

0
607
Büyünün etkileri
Büyünün etkileri

Büyünün etkileri açıklanırken kullanılacak en doğru ifade, büyünün insan iradesine hükmetme özelliğinden dolayı tüm dengeleri değiştirme potansiyeline sahip olduğudur. Kişinin dünyevi kararlarını değiştirmek, fikirlerine müdahale etmek ve kişiyi yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan büyüler olduğu gibi, cinsellik gibi sadece bireysel bir takım özellikleri engellemek amacıyla da büyü yapılır. Elbette büyü bu dengeleri değiştirken kişinin karar mekanizmasına etki eder ve karar alma noktasında ani/ anlamsız/ faydasız müdahalelerde bulunur.

Buradaki en önemli ayrıntı, büyünün nasıl bu değişimi gerçekleştirdiğidir. Büyü elle tutulan, gözle görülen maddesel bir yapıya sahip değildir. İnsanların buldukları her muskayı, her bir şeye sarılmış veya düğümlenmiş ipi, kemiği gördüklerinde zannettikleri şey büyünün kendisi değildir. Bunlar büyünün yapılışında kullanılan malzemelerdir.

Büyünün etki etmesini sağlayan mikrodalga enerjidir. Mikrodalga enerji, büyünün açıklanması için yetersiz bir ifadedir ancak, insanların daha kolay kavrayabilmesi adına kullanılabilecek en uygun kavram olarak seçilmiştir. Çünkü, mikrodalga enerjinin insan beynini yönlendirebilme noktasındaki bilinmeyenlere hakim değiliz. Bu bilinmeyen Allah‘ın ilminde gizlidir. Bugün sahip olduğumuz akılla izah etmekte zorlandığımız büyüye inanmak ve varlığını inkar etmemek mecburiyetindeyiz.

İslam alimleri arasında büyü ve sihirle ilgili uzun yıllardır sürüp giden tartışmalar, büyünün var olup olmadığı hususunda değil (bunda şüphe yoktur), büyünün tesirinin nerelere kadar uzanıp uzanamadığı hususundadır. Örneğin büyünün insan gibi canlıların davranışlarına tesir ettiği bilindiği halde mevsimlere, uçmakta olan bir uçağa tesir edip edemeyeceği halen tartışılmaktadır.

CEVAP VER