Büyü Nasıl Yapılır?

0
452

Burada elbette büyünün nasıl yapıldığını tarif etmeyeceğiz. Maksadımız, büyü yapabilmek için gereken şartları ve büyü yapanların büyülerinin tesir edebilmesi için nasıl imanlarından olup dinden çıktıklarını sizlere bir parça olsun gösterebilmektir.

Yüce Allah Bakara suresi 102. ayette; ‘’Yemin olsun ki, onu (büyüyü) her kim satın alırsa, onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkıyla bilselerdi, uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi.’’ Buyurarak büyü yapanların kurtuluşlarının olmadığını açıkça ifade etmiştir.

Büyü ile ilgili olarak nedense herkesin öğrenmek istediği husus “büyü nasıl yapılır?’’ sorusuna cevap almaktır. Her nedense insanlar bu konuda bilgi sahibi olmak ve istediklerini büyü yoluyla gerçekleştirebilmek için bu yola başvurmak isterler. Büyü, elbette herkesin şartlarını kabul edip uygulayabileceği sıradan bir çalışma değildir.

     Büyü, bazı korku filmlerdeki gibi saçma söz ve kelamlarla yapılmaz. Bir kimsenin büyü yapabilmesi ve şeytanların ona yapılan büyüde yardımcı olabilmeleri için kişinin imanından olması, dinden çıkması gerekir (Allah korusun). Büyünün haram olmasının en büyük nedenlerinden biri de budur. Zira şeytan, dinden çıkmadıktan ve kötü işlere bulaşmadıktan sonra bir mü’mine hiç bir işinde yardım etmez, neden etsin?

Kısaca büyü yapabilmenin yolu dinden çıkmak, dinden çıkmanın yolu da kutsallara hakaret etmek ve onları kirletmektir. (Allah korusun).

Büyü genellikle Allahü Teala’nın isimleri ve ayetleri ile yapılır. Bunu yapanlar bu esma ve ayetleri pis mekanlarda necis kokular tütsüleyerek ve kimi zaman da ters yazarak veya okuyarak yapar. Bazen daha ileri gidip (Allah’a sığınırız) bu ayet ve esmaları idrar, kadınların hayız kanı, bazı hayvanların kanı ve pisliği ile yine necis ve haram olan bazı hayvan kemiklerine ve hayvanların arkalarına yazarak işin geri kalanını büyüde kendilerine yardımcı olacak olan sufli/ şeytani cinlere havale ederler.

Büyüler dönemsel olarak; kısa süreli, uzun süreli, ömür boyu ve sınırsız olarak(zamana bağlı olmayan) bozulmaması niyetiyle yapılarak 4 farklı şekilde etki ederler diyebiliriz.

Kısa süreli olanlar, bir zaman sonra kendiliğinden iptal olur.

Uzun süreli olanlar, bir kaç yıl süreyle insan hayatını olumsuz yönde etkiler.

Ömürlük olanlar, karşı bir kuvvetle yok edilmedikleri sürece yani ilahi güçle bedenden çıkarılmadıkları sürece bir insanın ömür boyunca hayatının mahvolmasına sebep olurlar.

Zamana bağlı olmadan yapılan büyüler ise; kişi öldükten sonra ailesini, sülalesini etkilemeye devam eden veya mezarda yatan önemli bir kimsenin hazinesini veya bedenini, belli kavimlerce kutsal sayılan bir mekanı veya bir defineyi korumak niyetiyle yapılan büyülerdir. Mısır’daki Firavun mezarları ve tapınaklarında etkisini hala sürdüren buna benzer büyüler olduğu ve buralara yaklaşmaya çalışan meraklılara çeşitli vizyonlar gösterildiği bilinmektedir. Bu büyülerin bu kadar uzun süre tesir etmelerinin nedeni, büyüyle birlikte mekana bırakılan ve binlerce yıl yaşayabilen şeytanların yapılan büyüleri canlı tutmaları, vazifelerine devam etmeleridir.

Yine de kısa süreli, uzun süreli ve ömürlük büyülerde büyüden gelen şeytanların tesiriyle bu büyüler bozulmadıkları sürece etkilerini devam ettirebildikleri gözlemlenmiştir. Geçici veya kısa süreli büyüler tekrarlanması durumunda etkili olurlar.

Büyü yapmada kullanılan bir çok yöntem vardır. Tamamına yer vermek mümkün değildir. Ancak; genellikle yapılan büyülerin esası aynı temele dayanır.

1-) Kur’andan bir ayet veya sureyi adet kanı, idrar, dışkı vb. şeylerle yazar veya yazdığı Kur’anı yine pislikle siler, böylece şeytan o insana gelir ve ona yapacağı büyülerde yardımcı olacağını söyler. Gerçekte ise şeytan, zaten kafir olmuş büyücüyü kullanarak pek çok başka kimseye ulaşacak ve büyücüyü başkalarına zarar vermekte de kullanacaktır.

Mısır’da bir büyücüye nasıl başarılı olduğunu sorarlar, “Ben yasin’i bir tabağa yazar sonra o yazıya işer ve aynı sidik ile yazıyı silerdim. Bu şekilde başarılı olurdum” der.

Bizimle iletişime geçen bazı kişiler sidik ile büyünün çözüleceğini zannederek eve, kapılara sürülen domuz yağının sidik ile yıkanarak bozulacağını ifade ediyor, öyle zannediyorlar. Hatta sidik içenler, eşine adet kanı ve dışkı yedirenler bile oluyor! Bunlar cehalet ve şeytan işi pisliklerdir.

2-) Büyüde uygulanan başka bir yöntem ise cin-şeytanları için hayvan kurban etmektir. Bu genellikle siyah bir hayvandır. Hayvan besmele çekmeden kesilir veya boğulur. Sonra o hayvanı harabe bir eve veya mekana atarlar. Çünkü, sufli cinler (şeytanlar) böyle mekanları sever, orada yaşar ve kendilerine sunulan bu tür yiyecekleri alarak gıdalanırlar. Sonra da okunan gizli kelimelerle şeytan, istekleri (kurban veya kutsalların kirletilmesi) yerine geldiği için artık isteğini yapanın isteklerini yerine getirmeye başlar.

3-) Bir kadınla erkeğin ayrılmaları, kadın veya erkeğin birbirinden uzaklaşması için yapılan bir büyüde ise büyücü büyü için kendisine başvuran kadınla zina eder. Bu büyü, karanlık bir odada perdeler ve ışıklar kapalıyken, cünup halde iken yapılır. Büyücü bu işleri yaptıran kadın ile zina ettikten sonra cinlerin liderine tapınır gibi çeşitli gizli kelimeler okur. Okuma esnasında yanında siyah bir kedi veya kuş belirerek (şeytan) yardıma geldiğini belli eder. Büyücü bazen bir ses duyar, herhangi bir şey görmez. En sonunda kendisine gelen  cine talimat vererek isteğinin yerine getirilmesini sağlar.

4-) Şeytanlara söz geçirmek, onlarla anlaşmak isteyen büyücü Kur’anı alır, tuvalete girer ve Kur’anı ayaklarının altına koyarak bir müddet durur veya üstüne oturur. Bazı tılsımlar okur. Sonra çıkıp bir odaya girer. Artık şeytanın sevdiklerinden ve kendisine yardım edeceklerden olmuştur. İblislere istediğini yaptıracak hale gelir.

Suudi Arabistan gibi müslüman ülkelerde bile bugün ne yazık ki belediye görevlileri tarafından büyü yapan büyücülerin kanalizasyonlara attıkları yüzlerce Kur’ana rastlanmakta ve bu kitaplar çıkarıldıktan sonra temizlenerek toplanmaktadırlar.

Bu kimselerin ölümleri de, yüce Allah’ın kitabına hakaret ettikleri yerde, helalarda, birlikte çalıştıkları şeytanların boğazlarını sıkıp boğulmaları yoluyla olmaktadır! Böylece imansız bir şekilde cehennemi boylamaktadırlar.

5-) Büyücü, Kur’anı Kerim‘den bir surenin harfleri tek tek olmak üzere tersten başlayarak yazar ve üzerine bazı gizli kelimeleri okuyarak mezarlık gibi yerlere gömer, cin-şeytanlarıyla büyüde yardımlaşmak üzere irtibat kurar.

6-) Bazı bitkiler, canlı ve cansızlardan alınan, kişinin kullandığı eşyalar veya sabun, kilit, nohut, şeker vb. gibi malzemelerle yapılan büyülerdir. Üzerine okunan gizli kelimeler sayesinde cin-şeytanları gelir ve kişinin isteğini yerine getirirler.

CEVAP VER